permoníčci

dětská skupina (jesličky pro děti)

Pečujeme srdcem. Pro šťastné dítě.

 

 

O nás

Dětská skupina Permoníčci již od září 2016 poskytuje služby péče o děti ve věku od 16 měsíců do 31. 8. po dovršení 3 let dítěte. Provozní doba zařízení je 7:00 – 16:30 a je určeno celkem pro 12 dětí. Služby dětské skupiny jsou poskytovány s příspěvkem rodičů (viz. ceník).

Naším posláním je vytvářet bezpečné a podmětné prostředí, které vzbuzuje v dětech chuť objevovat svět kolem sebe a připravuje na úspěšný vstup do mateřské školy.

Naší prioritou je, aby čas strávený v dětské skupině byl pro děti příjemnou zkušeností, naplněný radostí ze hry a poznávání nových věcí. Každé dítě individuálně podporujeme v rozvoji jeho schopností, dovedností a znalostí na takovou úroveň, aby úspěšně a hladce zvládlo přechod do mateřské školky. Více informací naleznete v našem Provozním řádu a Plánu výchovy a péče.

NAŠE HODNOTY:

Přihlášky

O docházku do Permoníčků je značný zájem a proto neváhejte s podáním přihlášky v dostatečném předstihu.

Před podáním přihlášky si prosím ověřte, zda splňujete podmínky docházky do Permoníčků:

  • věk dítěte od 16. měsíců do 31. 8. po dovršení 3 let
  • zdravotní stav dítěte umožňuje pobyt v dětské skupině (dokládá se potvrzením dětského lékaře),
  • dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dokládá se potvrzením dětského lékaře),
  • alespoň jeden z rodičů dítěte má vazbu na trh práce po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny, tzn. je v pracovně právním vztahu, vykonává samostatně výdělečnou činnost, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, vzdělává se v akreditovaném nebo rekvalifikačním studiu (dokládá se potvrzením jednoho z rodičů)

Písemnou přihlášku podávejte na adresu Dětská skupina Permoníčci, Jungmannovo náměstí 489, 284 01 Kutná Hora nebo elektronicky na info@permonicci.cz (při přijetí dítěte je třeba dodat originál přihlášky). Přihlášky jsou přijímány průběžně v průběhu celého kalendářního roku.

V případě převýšení zájmu nad kapacitou zařízení je vytvořen pořadník, kde jsou přihlášené děti řazeny dle data doručení přihlášky. V tomto pořadí jsou také v případě uvolnění kapacity děti do Permoníčků přijímány. O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje ředitelka dětské skupiny.

Q

Ceník dětské skupiny Permoníčci

4.500,- Kč / měsíc

+ poplatek za stravování dítěte (počítáno měsíčně dle skutečně odebrané stravy):

  • Celodenní stravování (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina): 100,-/den

Platný od 1. 9. 2024

Ceny jsou smluvní. Sleva může být poskytnuta pouze na základě rozhodnutí ředitelky dětské skupiny.

Náš tým

Lucie Vávrová

Lucie je velký tahoun a nositel dobré nálady. Svým milým přístupem si umí najíst cestu ke každému dítěti. Lucie je matkou dvou kluků a jedné malé slečny. Vzdělání: profesní kvalifikace chůva do zahájení povinné školní docházky

Bc. Monika Kaiznerová

Monika je stálice Permoníčků, která byla u jejich zrodu. Monika k dětem přistupuje s trpělivostí a klidem jí vlastním. Monika je mámou dvou chlapců a její mladší syn byl jedním z prvních Permoníčků. Vzdělání: Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky

Natálie Mrázková

Naty je k práci s dětmi rozhodnutá už odjakživa a své první zkušenosti nabírá u našich malých permoníčků. K dětem přistupuje s radostí, upřímností, ale i důsledností. Nejvíce jí baví s dětmi různé výtvarné tvoření.
Vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Hanka Šlesingrová

Hana Šlesingrová, DiS.

Hanka je kapitánem celé posádky Permoníčků. Stará se o to, aby všem na palubě bylo dobře a to jak dětem tak celému týmu. Hanka se stará také o blaho své rodiny, která se skládá ze dvou synů a manžela.

Vzdělání: Charitní a sociální činnost
Mgr. Tereza Žáková

Mgr. Tereza Žáková

Teta na „hlídání, když je třeba“. S Terezou se řádí a narušují zajeté pořádky a podnikají výpravy do přírody. Tereza je součástí týmu, který se stará o chod Permoníčků. Vzdělání: Speciální pedagog

Kontakty

Dětská skupina Permoníčci
Adresa: Jungmannovo náměstí (U Jelena) 489, 284 01 Kutná Hora
Ředitelka: Hana Šlesingrová, DiS.
Tel: 604 104 165
Email: info@permonicci.cz
Web: www.permonicci.cz
FB: detskaskupinapermonicci

 

 

Zřizovatel:

Prožitek z.s.
Adresa: Tyršova 1005, 284 01 Kutná Hora
IČO: 228 54 614
č.ú.: 2500872808 / 2010
Předsedkyně spolku: Hana Šlesingrová, DiS.
Tel: 604 104 165
Email: hanka.slesingrova@prozitek.net
Web: www.prozitek.net