O nás

Dětská skupina Permoníčci je první dětskou skupinou provozovanou podle zákona 247/2014 Sb. v Kutné Hoře. Od září 2016 poskytujeme služby péče o děti ve věku od 18 měsíců do 4,5 let. Zařízení je určeno celkem pro 12 dětí.

O děti se starají vždy dvě vychovatelky, které splňují všechny zákonné požadavky na osoby vykonávající péči o děti v dětské skupině (vzdělání, trestní bezúhonnost apod.). Vychovatelky připravují pro děti pestrý program, který se zaměřuje na rozvoj dětí v mnoha oblastech – od tělesného rozvoje, přes rozumovou, pracovní, mravní a etickou výchovu až po rozvoj výtvarných a hudebních dovedností dětí.

Naším posláním je umožnit rodičům malých dětí efektivně sladit jejich pracovní a osobní život a to zejména prostřednictvím zajištění kvalitní péče o děti předškolního věku v plném rozsahu tak, aby byly uspokojeny všechny jejich potřeby a byl zajištěn jejich všestranný rozvoj. Rodiče tak mohou mít jistotu, že o jejich dítě je kvalitně postaráno, zatímco oni sami se věnují rozvoji svého pracovního života.

Kromě péče o děti také nabízíme:

GDPR

Naše zásady ochrany osobních údajů naleznete zde.