Sobotní hlídání

Termín: 26. 2. 2020

Program je určen pro děti aktuálně docházející do DS Permoníčci a jejich sourozence, případně děti, které v minulosti docházely do DS Permoníčci a jejich sourozence. Program mohou využít děti ve věku 2 – 8 let.

  • Program pro děti je zajištěn v čase od 9:00 – 17:00. Příchod dětí je možný v čase 9:00 – 9:15, odchod a vyzvedávání dětí je možné v čase od 15:00 do 17:00. V rámci programu je zajištěn oběd, odpolední svačina a pitný režim.
  • V případě zdravotních problémů dítěte může personál požádat zákonného zástupce o neprodlené vyzvednutí dítěte.
  • Zákonní zástupci jsou povinni zajistit dítěti adekvátní vybavení (obuv a oblečení), které jim zajistí pohodlné absolvování programu.
  • Vyhrazujeme si právo zrušit akci při nízkém počtu přihlášených účastníků (méně než 5 dětí). Maximální kapacita je 10 dětí.
  • Program je personálně zajištěn zkušeným týmem DS Permoníčci, tak by hlídající byly pro děti známými osobami.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 12. 2. 2022

Cena: 1000Kč/den a dítě + 800Kč sourozenec

Kontakt:  tereza.mockova@prozitek.net

                  tel.: 605922770

Přihlášku najdete zde: