Ceník

5 dní v týdnu: 4.000,- Kč / měsíc

3 dny v týdnu (po, út, čt): 3.500Kč / měsíc

2 dny v týdnu (st, pá): 2.500Kč / měsíc

+ poplatek za každý odebraný oběd ve výši reálných nákladů

Ceny stravování:

  • pouze oběd 40,-
  • celodenní stravování (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina) 90,-

Cena za pobyt dítěte v zařízení je splatná vždy 5. den v daném kalendářním měsíci. Stravné je hrazeno vždy zpětně za předchozí měsíc na základě skutečného množství odebraných obědů.

Na základě rozhodnutí ředitelky dětské skupiny může být poskytnuta sleva z výše uvedených cen.